fbpx
Tempat semua cerita tertulis dan bermuara di ujung dunia…

Semesta tanpa Tuhan

S


Semesta tanpa Tuhan

K ita terlampau sering berhitung
A papun selalu buat kita murung
L etih rasa angkasyang terpasung
K eringat dingin sesak dalam tempurung
U raikan ketakutan-ketakutan kita
L emah yang tiada sama sekali berdaya
U ntaian doa yang serasa percuma
S emesta tanpa Tuhan dan takdir usia

Ditulis di Surabaya, 14 September 2020

@mempertemukan @irayukii @narasibulanmerah #sudutseptember #9hari9puisi #harikeberapa #writingproject #mempertemukan #PuisiKehidupan #PuisiIndonesia #PuisiKetakutan
Disarikan dari : Puisi Kehidupan

Oleh Kurniawan Jatmika
Tempat semua cerita tertulis dan bermuara di ujung dunia…

Kategori Puisi

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian